Polityka Prywatności

Przemek Wróbel - Parkour zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Przemek Wróbel - Parkour i użytkownika produktów należących do Przemek Wróbel - Parkour obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://wrobelprzemek.com/parkour/pl/index.php?id=polityka-prywatnosci.

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Przemek Wróbel - Parkour nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich usług i produktów.

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie używać oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Przemek Wróbel - Parkour.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Przemek Wróbel - Parkour możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków Imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

 

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Przemek Wróbel - Parkour wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

 

W przypadku płatności przelewem bankowym tylko dany bank zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Przemek Wróbel - Parkour zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Przemek Wróbel - Parkour rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów.

 

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Przemek Wróbel - Parkour.

 

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach, serwisach i produktach należących do Przemek Wróbel - Parkour.


Wyłączenie Odpowiedzialności

Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Nie dotyczy to porad bezpośrednich uzyskanych na konsultacjach.

 

Przemek Wróbel - Parkour nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne straty wywołane korzystaniem z stron, usług lub produktów oferowanych przez Przemek Wróbel - Parkour.