Po wietrze

Po wodzie

Powietrze którym oddychasz
Woda która tworzą Twe ciało
Ziemia po której stąpasz
Ogień który w Tobie płonie

Nic z tego nie należy do Ciebie
Twoje jest to, co z tym uczynisz
Bo Twe czyny nie przeminął…

Bądź jak wiatr pośród konarów drzew
Bądź jak strumień pośród kamieni
Bądź jak motyl pośród zieleni
Bądź jak ptak, który to zmieni
Bądź kroplą deszczu spadającą na ziemię
Bądź liściem, który strawią płomienie
Bądź sobą, bo jestem dla Ciebie

Stań się tym, którym już jesteś…
Otwórz oczy, zaciśnij powieki
Otwórz serce, otwórz na wieki.

07.11.2011

Wasz P