[Jak białe perły na piasku życia …]

Matka Pereł Ojciec Prawdy      Źródło: pixabay

Jak białe perły na piasku życia,
tak szukaj Prawdy, nie do ukrycia.
Jak białe perły na piasku życia,
tak szukam Prawdy, nie do ukrycia.
Jak wiatr niesie kwiaty w podróż daleką,
tak Ty tę Prawdę przekazuj człowiekom.
Jak wiatr niesie kwiaty w podróż daleką,
tak Ja tę Prawdę przekażę człowiekom.
Jak świeci słońce, przegania noc,
tak rozświetlaj serca, taką masz moc.
Jak świeci słońce, przegania noc,
tak rozświetlam serca, taką mam moc.

 

X 2013

Wasz P