Polityka Prywatności

Przemek Wróbel – Droga Serca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Przemek Wróbel – Droga Serca i użytkownika produktów należących do Przemek Wróbel – Droga Serca obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://wrobelprzemek.com/droga_serca/polityka-prywatnosci/.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Przemek Wróbel – Droga Serca nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich usług i produktów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie używać oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Przemek Wróbel – Droga Serca.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Przemek Wróbel – Droga Serca możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków Imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Przemek Wróbel – Droga Serca wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności przelewem bankowym tylko dany bank zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach.

Niezapowiedziane Wiadomości

Przemek Wróbel – Droga Serca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Przemek Wróbel – Droga Serca rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Przemek Wróbel – Droga Serca.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach, serwisach i produktach należących do Przemek Wróbel – Droga Serca.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Przemek Wróbel – Droga Serca nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne straty wywołane korzystaniem z stron, usług lub produktów oferowanych przez Przemek Wróbel – Droga Serca.