O Drodze

…Serca

Znajdziesz Tu:

  • Poezję i Prozę
  • Prawdę i Bajki
  • Powietrze i Ziemię
  • Ogień i Wodę
  • Drogę i Ścieżki
  • Wiarę i Nadzieję
  • Wolność i Radość
  • Życie i Śmiech

i… Miłość

a wszystko…

… ku Zmianie na Lepsze
by runęły Mury (Jacek Kaczmarski)
… oczami Przemka Wróbla :P